గ్రీన్ టీ ఎప్పుడు తాగితే మంచిదో తెలుసా..?

గ్రీన్ టీ ఎప్పుడు తాగితే మంచిదో తెలుసా..?

నేటి తరుణంలో అధిక బరువును తగ్గించుకోవడం కోసం చాలా మంది తీసుకుంటున్న డ్రింక్స్‌లో గ్రీన్ టీ ఒకటి. దీని వల్ల ఒంట్లో ఉన్న కొవ్వు కరగడ