పుట్టినరోజున విద్యార్థులకు మొక్కలు పంచిన లేడీ టీచర్.. వైరల్ వీడియో

పుట్టినరోజున విద్యార్థులకు మొక్కలు పంచిన లేడీ టీచర్.. వైరల్ వీడియో

సాధారణంగా పుట్టిన రోజు అంటేనే చాలు.. కేకులు కట్ చేసి... దాన్ని పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ల ముఖానికి పూసి తెగ ఎంజాయ్ చేస్తుంటా