బరువు తగ్గండిలా!

బరువు తగ్గండిలా!

బరువు తగ్గడం కోసం డైటింగ్ చేస్తూ, మితంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారా? కాదంటే వాకింగ్, ఎక్సర్‌సైజ్‌లు, జిమ్‌కెళ్లి కండలు కరిగిస్తున్న