సండే సినిమా.. చూడండి!

సండే సినిమా.. చూడండి!

- సినీ ప్రేమికులకు చిత్రోత్సవ పండుగ - మూవీ ఆఫ్‌దీ వీక్ 'రషోమాన్' హైదరాబాద్: తెలంగాణ సినిమా కోసం ఆరాటపడే యువదర్శకులు, రచయితలు, న

ఈ రోజు నుంచి జానపద జాతర

ఈ రోజు నుంచి జానపద జాతర

హైదరాబాద్: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బుధవారం నుంచి జానపద జాతరను నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతికశాఖ కార్యాచరణ రూపొందించింది. బుధవార

సంగీతం, నృత్య కళలలో శిక్షణ

సంగీతం, నృత్య కళలలో శిక్షణ

భాష, సాంస్కృతిక శాఖ నిర్వహిస్తున్న సంగీత, నృత్య కళాశాలలో గాత్రం, నృత్యం, వాయిద్య సంగీతంలో శిక్షణ పొందేందుకు ఆసక్తి ఉన్న కళాకారులకు