సుడోకు, క్రాస్‌వర్డ్ పజిల్స్ నింపితే.. మెదడు యవ్వనంగా ఉంటుందట..!

సుడోకు, క్రాస్‌వర్డ్ పజిల్స్ నింపితే.. మెదడు యవ్వనంగా ఉంటుందట..!

మీరు నిత్యం సుడోకు లేదా ఇతర పజిల్స్ నింపుతుంటారా..? అయితే మీ శరీరం కన్నా మీ మెదడు యవ్వనంగా ఉన్నట్లే. అవును నిజమే. సైంటిస్టులు చేపట