మే4 నుంచి ఆర్ట్, క్రాఫ్ట్, పెయింటింగ్‌లో శిక్షణ

మే4 నుంచి ఆర్ట్, క్రాఫ్ట్, పెయింటింగ్‌లో శిక్షణ

తెలుగుయూనివర్సిటీ : మీడియా సౌత్, కాన్వాస్ దునియా సంయుక్తంగా ఆర్ట్, క్రాఫ్ట్, పెయింటింగ్ అంశాలలో 30రోజుల ప్రాక్టికల్ వర్క్‌షాపు నా