గవర్నర్, సీఎం వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు

గవర్నర్, సీఎం వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ప్రజలకు గవర్నర్ ఈఎస్‌ఎల్ నరసింహన్, ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్‌రావు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హిందువ