భారత పరిశుభ్రమైన నగరంగా మైసూర్

భారత పరిశుభ్రమైన నగరంగా మైసూర్

న్యూఢిల్లీ: భారత్‌లో మైసూర్ అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా నిలిచినట్టు తాజాగా జరిపిన సర్వేలో వెల్లడైంది. నిబంధనలకు లోబడి పరిశుభ్రతను