పెద్దపల్లిలో చవితికి సిద్ధమవుతున్న భారీ మట్టి వినాయకుడు

పెద్దపల్లిలో చవితికి సిద్ధమవుతున్న భారీ మట్టి వినాయకుడు

పెద్దపల్లిటౌన్ : పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పూర్తిగా మట్టి, గడ్డి, కర్రలతో ఏర్పాటు చేస్తున్న భారీ వినాయకుడు.. పెద్దపల్లి పట్టణంలోని సు

రూ.10కే మట్టి గణపతి

రూ.10కే మట్టి గణపతి

వినాయక చవితికి పర్యావరణ గణపతులను అందుబాటులోకి తెస్తోంది పీసీబీ. రూ. 10లకే మట్టిగణపతి ప్రతిమలను అమ్మడానికి ఏర్పాట్లుచేస్తోంది. ఇం