స్థానిక ఎన్నికల్లో ‘నోటా’ అమలు

స్థానిక ఎన్నికల్లో ‘నోటా’ అమలు

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో త్వరలో జరిగే పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నోటా ఆప్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నట్టు రాష్ట్రఎన్నికల సంఘం నిర్ణయిం