ప్రపంచాన్ని చుట్టొచ్చిన‌ 'తరణి' టీమ్

ప్రపంచాన్ని చుట్టొచ్చిన‌ 'తరణి' టీమ్

పనాజీ: ఇండియన్ నావల్ సెయిలింగ్ వెసల్(ఐఎన్‌ఎస్‌వీ) తరణిలో ప్రపంచ యానం చేసిన భారత నౌకాదళానికి చెందిన ఆరు మంది మహిళలు తిరిగి స్వదేశాన