సినిమాల కోసం ఉద్యోగం వదులుకున్నా..

సినిమాల కోసం ఉద్యోగం వదులుకున్నా..

వెండితెరపై ఆయన కెమెరా అద్భుతాల్ని సృష్టిస్తుంది. ప్రతీ ఫ్రేమ్ ఓ అందమైన కథచెబుతుంది. పాత్రలకు ప్రాణం పోస్తుంది. అదే సినిమాటోగ్రాఫర్