ఓరుగల్లులో వైభవంగా శ్రీయాగం

ఓరుగల్లులో వైభవంగా శ్రీయాగం

-హాజరైన చినజీయర్‌స్వామి వరంగల్: వరంగల్ నగరంలోని శ్రీవేంకటేశ్వరగార్డెన్స్‌లో శ్రీయాగం వైభవోపేతంగా కొనసాగుతోంది. త్రిదండి శ్రీమన్నా