అంతర్రాష్ట్ర పిల్లల కిడ్నాప్ ముఠాను అరెస్ట్

అంతర్రాష్ట్ర పిల్లల కిడ్నాప్ ముఠాను అరెస్ట్

హైదరాబాద్ : ఈజీగా డబ్బులను సంపాదించాలనే దురాశతో ఒంటరిగా ఆడుకుంటున్న చిన్నారులను కిడ్నాప్ చేసి విక్రయించే అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను పోల