కడెం ప్రాజెక్ట్ గేటు మరమ్మతులు దిగ్విజయంగా పూర్తి

కడెం ప్రాజెక్ట్ గేటు మరమ్మతులు దిగ్విజయంగా పూర్తి

హైదరాబాద్: కడెం ప్రాజెక్టు గేటు మరమ్మతులు దిగ్విజయంగా పూర్తి అయ్యాయి. ఈ నెల 16 న కడెం ప్రాజెక్టు రెండో నెంబర్ గేట్ తో పాటు ఇతర గే