నగరంలో 400 బస్‌షెల్టర్ల పునరుద్ధరణ

నగరంలో 400 బస్‌షెల్టర్ల పునరుద్ధరణ

హైదరాబాద్: నగరంలో వివిధ కారణాలతో జీహెచ్‌ఎంసీ, మెట్రోరైలు అధికారులు తొలగించిన 400 బస్ షెల్టర్లను తిరిగి పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించా