377కు అంకురార్పణ ఆ రాజు కాలంలోనే..

377కు అంకురార్పణ ఆ రాజు కాలంలోనే..

స్వలింగ సంపర్కాన్ని నేరంగా పరిగణించే భారత శిక్షాస్మృతిలోని 377వ నిబంధనను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడం ఇప్పుడు దేశంలో పెద్దవార్త. సాంప