జియోకు పోటీగా బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ కొత్త ప్లాన్

జియోకు పోటీగా బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ కొత్త ప్లాన్

ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ జియోకు పోటీగా రూ.448కు ఓ నూతన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను తాజాగా లాంచ్ చేసింది. రూ.448 ప్లాన్‌ను