ప్రగతి నివేదన సభలో భూపాలపల్లి సత్తా చాటాలి: కడియం

ప్రగతి నివేదన సభలో భూపాలపల్లి సత్తా చాటాలి: కడియం

భూపాలపల్లి: సెప్టెంబర్ 2న కొంగరకలాన్‌లో జరగనున్న ప్రగతి నివేదన సభకు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని.. సభకు ఒక రోజు ముందే వచ్చి భూపాలపల్ల