పుష్కర స్నానం చేసిన హైకోర్టు జడ్జి

పుష్కర స్నానం చేసిన హైకోర్టు జడ్జి

మక్తల్ : పవిత్ర భీమా పుష్కరాలల్లో భాగంగా 11వ రోజైన ఆదివారం భక్తులు పోటెత్తారు. పుణ్నస్నానాలు ఆచరించేందుకు తెలంగాణ, కర్నాటక, మహారాష