తుది రూపు దిద్దుకున్న ఖైరతాబాద్ గణేషుడు

తుది రూపు దిద్దుకున్న ఖైరతాబాద్ గణేషుడు

హైదరాబాద్ : ఆ దివ్య మంగళస్వరూపం చూడటానికి రెండు కండ్లు చాలవు. 64 వసంతాలుగా భక్తజన కోటికి వివిధ రూపాల్లో దర్శనమిస్తున్న ఖైరతాబాద్ గ