హోటల్ అర్పిత్ ప్యాలెస్‌లో అగ్నిప్రమాదం

హోటల్ అర్పిత్ ప్యాలెస్‌లో అగ్నిప్రమాదం

ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని కరోల్‌బాగ్ ప్రాంతంలో గల హోటల్ అర్పిత్ ప్యాలెస్‌లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన