రూ.915కే జియోక్స్ ట్యూబ్‌లైట్ ఫీచర్‌ఫోన్..!

రూ.915కే జియోక్స్ ట్యూబ్‌లైట్ ఫీచర్‌ఫోన్..!

జియోక్స్ మొబైల్స్ తన నూతన ఫీచర్‌ఫోన్ 'ట్యూబ్‌లైట్‌'ను ఇవాళ విడుదల చేసింది. సాధారణ ఫీచర్ ఫోన్లలో ఉండే సింగిల్ ఎల్‌ఈడీ టార్చిలైట్‌కు