రూ.5వేలకే 'జోపో కలర్ ఎం4' స్మార్ట్‌ఫోన్

రూ.5వేలకే 'జోపో కలర్ ఎం4' స్మార్ట్‌ఫోన్

జోపో తన నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్ 'కలర్ ఎం4'ను విడుదల చేసింది. రూ.5వేలకు ఈ ఫోన్ వినియోగదారులకు లభిస్తోంది. జోపో కలర్ ఎం4 ఫీచర్లు...