చిన్న వయసులోనే లయ తప్పుతున్న గుండె..

చిన్న వయసులోనే లయ తప్పుతున్న గుండె..

హైదరాబాద్ : అప్పటి వరకు మనతో సరదాగా మాట్లాడిన 20 ఏండ్ల యువకుడు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడం, తీరా దవాఖానకు తీసుకెళ్తే ఐ యామ్ సారీ అం