సచిన్, కోహ్లి కాదు.. ఇండియాలో పాపులర్ స్పోర్ట్స్‌పర్సన్ ఎవరో తెలుసా?

సచిన్, కోహ్లి కాదు.. ఇండియాలో పాపులర్ స్పోర్ట్స్‌పర్సన్ ఎవరో తెలుసా?

న్యూఢిల్లీ: ఇండియాలో మోస్ట్ పాపులర్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎవరు? క్రికెట్‌ను ఓ మతంలా భావించే దేశంలో ఓ క్రికెటరే పాపులర్ అవుతాడు. అందులో