ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకపోతే యమరాజా మీ ఇంటికొస్తాడు జాగ్రత్త..!

ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకపోతే యమరాజా మీ ఇంటికొస్తాడు జాగ్రత్త..!

బెంగళూరు: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు ఎంతోమంది వాహనదారులు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ముఖ్యంగా ద్విచక్రవాహనదారులు హెల్మెట్ ధర