వచ్చేసింది.. వాట్సాప్‌లో గ్రూప్ వీడియో కాలింగ్ ఫీచర్..!

వచ్చేసింది.. వాట్సాప్‌లో గ్రూప్ వీడియో కాలింగ్ ఫీచర్..!

ప్రముఖ ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన యూజర్లకు మరో కొత్త ఫీచర్‌ను తాజాగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదే గ్రూప్ వీడియో కాలింగ్