కాలానికనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీలు మారాలి: మంత్రి కడియం

కాలానికనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీలు మారాలి: మంత్రి కడియం

హైదరాబాద్ : ఆలిండియా పీస్ అండ్ సాలిడారిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో వియత్నాం జాతిపిత హోచిమిన్ 128వ జయంతి ఉత్సవాల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి క