అప్రకటిత ఆస్తులు రూ.6 వేల కోట్లు

అప్రకటిత ఆస్తులు రూ.6 వేల కోట్లు

న్యూఢిల్లీ: అప్రకటిత ఆస్తులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సందించిన అస్త్రం సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నది. 2015లో నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిన