ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం సరైన దిశలో వెళ్తుంది..

ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం సరైన దిశలో వెళ్తుంది..

హైదరాబాద్: ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం రాష్ట్రప్రభుత్వం చేస్తున్న కసరత్తు సరైన దిశలో వెళ్తుందని డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉమేశ్ సిన్హా తెల