తీరప్రాంతంలో అలజడి..చుట్టూ బండరాళ్లు..వీడియో

తీరప్రాంతంలో అలజడి..చుట్టూ బండరాళ్లు..వీడియో

కర్ణాటక: తీరంలో వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటుండటంతో కర్ణాటక అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ప్రతికూల వాతావరణ