పొట్ట దగ్గరి కొవ్వును కరిగించే పసుపు టీ..!

పొట్ట దగ్గరి కొవ్వును కరిగించే పసుపు టీ..!

భారతీయుల వంటి ఇంటి పదార్థాల్లో పసుపుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. అనేక వంటకాల్లో నిత్యం పసుపును ఉపయోగిస్తుంటారు. పసుపులో అనేక ఔషధ గు