హార్దిక్ పటేల్ బెయిల్‌పై రేపు విచారణ

హార్దిక్ పటేల్ బెయిల్‌పై రేపు విచారణ

గుజరాత్: పాటీదార్ అనామత్ ఆందోళన్ సమితి నాయకుడు హార్దిక్ పటేల్ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై రేపు విచారణ కొనసాగనుంది. పటేల్ కులస్థులకు రిజర్