వీడియో..మూన్‌వాకింగ్‌తో ట్రాఫిక్ డ్యూటీ

వీడియో..మూన్‌వాకింగ్‌తో ట్రాఫిక్ డ్యూటీ

మధ్యప్రదేశ్ : అది ఇండోర్ పట్టణంలో నిత్యం వాహన రాకపోకలతో రద్దీగా ఉండే జంక్షన్. ట్రాఫిక్ జంక్షన్‌లో ఓ కానిస్టేబుల్ మూన్‌వాకింగ్ చేస్

డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో పట్టుబడిన వారికి ట్రాఫిక్ డ్యూటీ

డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో పట్టుబడిన వారికి ట్రాఫిక్ డ్యూటీ

హైదరాబాద్: తాగి వాహనాలు నిడిపి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌లో పట్టుబడిన 31 మందకి కోట్లు ట్రాఫిక్ విధులు నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.