ఇండియన్ సినిమాలు పాక్ లో నిషేదం ..!

ఇండియన్ సినిమాలు పాక్ లో నిషేదం ..!

పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ రంజాన్ సందర్భంగా ఇండియన్, ఫారెన్ సినిమాలపై తాత్కాలిక నిషేదం వి