కేరళకు రూ.1.56 లక్షలు విరాళమిచ్చిన తెలుగు విద్యార్థిని

కేరళకు రూ.1.56 లక్షలు విరాళమిచ్చిన తెలుగు విద్యార్థిని

న్యూఢిల్లీ: తెలుగు విద్యార్థిని తాను పొదుపు చేసుకున్న డబ్బులను కేరళ బాధితులకు విరాళమిచ్చి ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. లాన్సర్స్