లక్షపదాలతో తెలంగాణ తెలుగు పదకోశం!

లక్షపదాలతో తెలంగాణ తెలుగు పదకోశం!

హైదరాబాద్: లక్ష పదాలతో తెలంగాణ తెలుగు భాషా పదకోశం నిర్మాణాన్ని చేపట్టినట్టు తెలుగు వర్సిటీ వీసీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. తెలుగు విశ్వవ