తెలుగు క్యారెక్టర్ బగ్‌ను ఫిక్స్ చేసిన యాపిల్..!

తెలుగు క్యారెక్టర్ బగ్‌ను ఫిక్స్ చేసిన యాపిల్..!

గత కొద్ది రోజుల కిందట ఐఓఎస్ 11.2.5 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో తెలుగు అక్షరం 'జ్ఞా' వల్ల ఆ ఓఎస్‌లోని యాప్స్ క్రాష్ అవడంతోపాటు కొన్ని సందర