మరోసారి తెలంగాణ నేపథ్యంలో శేఖర్ కమ్ముల సినిమా!

మరోసారి తెలంగాణ నేపథ్యంలో శేఖర్ కమ్ముల సినిమా!

స్లో అండ్ స్టడీగా సినిమాలు చేసే దర్శకులలో శేఖర్ కమ్ముల ఒకరు. ఆనంద్ , గోదావరి, హ్యపీ డేస్,లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్, ఫిదా వంటి అద్బుత చిత