దంత స‌మ‌స్య‌ల‌ను తగ్గించే చిట్కాలు..!

దంత స‌మ‌స్య‌ల‌ను తగ్గించే చిట్కాలు..!

దంతక్షయం, దంతాల మ‌ధ్య సందులు, దంతాల్లో ఆహార పదార్థాలు ఇరుక్కుపోవడం... ఇలా కారణమేదైనప్పటికీ దంతాలు, చిగుళ్ల నొప్పి, ఇత‌ర స‌మ‌స్య‌ల‌