మూడేళ్ల తర్వాత ఉప్పొంగిన తపతి నది..వీడియో

మూడేళ్ల తర్వాత ఉప్పొంగిన తపతి నది..వీడియో

మధ్యప్రదేశ్ : కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నదులు, సరస్సులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. కుండపోత వర్షా