టీఆర్‌ఎస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి... సీఎం కేసీఆర్

టీఆర్‌ఎస్ పార్టీని ఆశీర్వదించండి... సీఎం కేసీఆర్

హుస్నాబాద్: హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరించారు. ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో సీఎం కేసీఆర్ పాల్గొని