లక్ష్యానికి చేరువలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం

లక్ష్యానికి చేరువలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం

వికారాబాద్‌ : గ్రామాల్లో సంపూర్ణ పారిశుద్ధ్యమే లక్ష్యంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోస ప్రత్యేక చర్యలు తీసుక