ఫణిగిరిలో బయల్పడ్డ వింత సమాధులు

ఫణిగిరిలో బయల్పడ్డ వింత సమాధులు

నాగారం : తవ్వకాల్లో వింత సమాధులు బయల్పడిన సంఘటన సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం మండల పరిధిలోని ఫణిగిరి గ్రామంలో సాయంత్రం చోటు చేసుకుంది.