చిక్కుల్లో ట్రంప్.. అమెరికా అధ్యక్షుడిపై అభిశంసన !

చిక్కుల్లో ట్రంప్.. అమెరికా అధ్యక్షుడిపై అభిశంసన !

మన్‌హటన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ను సెక్స్ స్కాండల్ వెంటాడుతోంది. 2016లో దేశాధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారానికి ముందు ఇద్దరు