రోజూ యోగా చేస్తే వీర్యం నాణ్యత పెరుగుతుంది.. ఎయిమ్స్ పరిశోధనలో వెల్లడి..!

రోజూ యోగా చేస్తే వీర్యం నాణ్యత పెరుగుతుంది.. ఎయిమ్స్ పరిశోధనలో వెల్లడి..!

నిత్యం యోగా చేసే పురుషుల్లో వీర్యం నాణ్యత పెరుగుతుందని ఎయిమ్స్ (ఆల్ ఇండియా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్) పరిశోధనలో వెల్లడైంద