శుభకార్యాలకు రైలు బుక్‌చేసుకోండిలా!

శుభకార్యాలకు రైలు బుక్‌చేసుకోండిలా!

హైదరాబాద్ : పెండ్లీలు, పేరంటాలు, ఇతరత్రా శుభకార్యాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు కుటుంబం, బంధుమిత్రులు మొత్తం ఒకే రైలు బోగీలో వెళ్లాలనుకు