స్మార్టిసన్ నుంచి నట్ ఆర్1 స్మార్ట్‌ఫోన్

స్మార్టిసన్ నుంచి నట్ ఆర్1 స్మార్ట్‌ఫోన్

చైనాకు చెందిన మొబైల్స్ తయారీదారు స్మార్టిసన్ తన నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్ నట్ ఆర్1ను చైనా మార్కెట్‌లో తాజాగా విడుదల చేసింది. త్వరలో భారత్