సింగరేణి.. ఇండ్ల పట్టాల పంపిణీపై ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష

సింగరేణి.. ఇండ్ల పట్టాల పంపిణీపై ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష

హైదరాబాద్‌: సింగరేణి కంపెనీ స్థలాల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకుని ఎంతోకాలంగా జీవిస్తున్న కార్మికులకు పట్టాల మంజూరు విషయమై నేడు ఉన్నతస్థాయి